સ્વાસ્થ્ય

ઈલાજ માં થયેલી બેદરકારી માટે ડોક્ટર છે સંપૂર્ણ રીતે જવાબદાર, જાણો મેડિકલ થી જોડાયેલા આ 6 અધિકાર

ભારતીય બંધારણ માં સામાન્ય લોકો માટે ઘણા અધિકાર નિર્ધારિત કરવા માં આવ્યા છે. એમાં સામાન્ય