અજબ ગજબ

ફ્રેન્ડશીપ નું ગિફ્ટ : પિતા ની તિજોરી માંથી 46 લાખ રૂપિયા ચોરી ને આ છોકરા એ મિત્રો માં વહેંચ્યા ગિફ્ટ

લોકો દ્વારા હંમેશા એવું કહેવા માં આવે છે તમારો પ્રેમ અને પોતાની જિંદગી કોઈપણ વળાંક