મનોરંજન

કરોડોની સંપત્તિના મલિક ધર્મેન્દ્ર અને હેમા માલિની ગામડામાં જીવી રહ્યા છે આવી જીંદગી જોવો એના ફોટો

નસીબ કોને ક્યારે સાથ આપે એ ક્યારેય કોઈ જાણતું નથી.બધા પોતપોતાનું નસીબ ઉપર થી લખાવીને