ધર્મ

એવું મંદિર જ્યાં નાચે છે હનુમાનજી, પાન અને મેવો ચઢાવવા વાળા દરેક ભક્ત ની થઈ જાય છે મનોકામના પૂર્ણ

હિન્દુ ધર્મ માં દેવી-દેવતાઓને મહત્વ નું સ્થાન આપવા માં આવ્યું છે. હિંદુ ધર્મ ની માન્યતા

આ જગ્યાએ ભસ્માસુર ની બીક થી સંતાઈ ને બેઠા હતા ભગવાન શિવ, હવે આ જગ્યાના રહસ્ય થી ઉઠશે પડદો

હિન્દુ ધર્મ માં અનેક દેવી-દેવતાઓની પૂજા કરવામાં આવે છે. એવું કહેવા માં આવે છે કે